Veure resultats
Veure resultats
Tornar

Què són els pressupostos participatius?

Els Pressupostos Participatius són uns processos democràtics a través dels quals els veïns i les veïnes poden decidir de manera directa en què invertir una part del pressupost municipal. 

Els ciutadans i ciutadanes poden proposar, debatre i decidir el destí d’aproximadament 2 milions d’euros de la partida d’inversions del pressupost municipal per a l’any 2016 i 2017. 

Després del procés en què la ciutadania ha proposat les idees que ha cregut més convenients per a la ciutat ara és l’hora de decidir els 12 propostes (6 de grans i 6 de petites) que es portaran a terme. 

Amb aquesta WEB volem posar-ho fàcil. Una eina per poder consultar i votar les propostes quan i on vulguis. 

Moltes gràcies per decidir.