Veure resultats
Veure resultats
Tornar

Qui pot votar?

Les persones empadronades a Sant Cugat majors de 16 anys. Només necessiteu el número de DNI o, en el cas de no tenir-ne, el número de passaport o targeta de residència.

Com pot votar?


WEB

Accedeix a les propostes des de qualsevol ordinador o tauleta i vota

en aquesta web

APP

Descarrega’t l’aplicació per a mòbil, visualitza les propostes i vota

santcugatdecideix

BUTLLETA

Troba-la en el monogràfic imprès i diposita-la en els punts habilitats

Ajuntament
Casals dels districtes
Biblioteques
Casa de Cultura
Casal Torreblanca