Veure resultats
Veure resultats
Tornar

Resultats de la votació

A partir del 11 de novembre comunicarem els resultats de la votació a través de diversos mitjans:

- En aquest apartat de la web
- En la APP (Sant Cugat Decideix)
- Pels canals socials facebook.com/ajuntamentdeSantCugat @santcugat
- Altres mitjans de comunicació: premsa, radio...